Zawodyň giriş

factory img-1

E2016-njy ýylda döredildi,“Shijiazhuang Juncheng Trading Co., Ltd.”poslamaýan polat önüminiň dizaýny, ösüşi we önümçiligi bilen gyzyklanýan hünärmen öndüriji we eksportçydyr.Biz amatly ulag bilen HeBei-de ýerleşýäris.Önümlerimiziň hemmesi halkara hil ülňülerine laýyk gelýär we dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.

Häzirki wagtda zawodymyzda ösen lazer kesiji maşyn, egirme maşyn, çyzgy enjamy we beýleki enjamlar bar.Poslamaýan polat önümleriniň köpüsini öndürip bolýar.Geljekde 3D çap etmek pudagynda käbir gözleg we ösüş taslamalaryny hem amala aşyrarys.

factory img-2
factory img-3

Qualityokary hilli önümlerimiziň we ajaýyp müşderi hyzmatynyň netijesinde Amerikanyň Awstraliýa we ş.m. dünýä satuw ulgamyna eýe bolduk we ş.m.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nearakyn geljekde dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.