Habarlar

 • Zeýkeş çukury üçin talaplar

  Açyk meýdanda goýlan zeýkeş çukurynyň pyýada ýa-da ulagyň üstüne ýük göterip biljekdigini göz öňünde tutmak hökman däl.Loadük barada aýdylanda bolsa, ony iki bölege bölüp bileris: statiki ýük we dinamiki ýük.● statiki ýük ...
  Koprak oka
 • Senagatda öňdebaryjy gurluşyk liniýasyny goramak

  Binany dürli görnüşli amaly ýerine ýetirmek üçin iň häzirki zaman önümçilik zeýkeş çözgütleriniň iň häzirki zaman toplumy bolan JC BuildLine bilen tupan suwlaryndan suwdan goraň.JC BuildLine dürli kepillendirilen süýşmäge çydamly wariantlar bilen gelýär we binalary goramaga kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Lazer kesmegiň ösüşi

  Lazer kesmek, lazeri gaýtadan işlemek pudagynda iň möhüm amaly tehnologiýa.Köp aýratynlyklary sebäpli awtoulagda, rulon önümçiliginde, awiasiýa, himiýa senagatynda, ýeňil senagatda, elektrik we elektronikada, nebit we metallurgiýada we otda giňden ulanyldy ...
  Koprak oka