Aýratyn önüm

Täze gelenler

Habarlar

 • Zeýkeş çukury üçin talaplar

  Açyk meýdanda goýlan zeýkeş çukurynyň pyýada ýa-da ulagyň üstüne ýük göterip biljekdigini göz öňünde tutmak hökman däl.Loadük barada aýdylanda bolsa, ony iki bölege bölüp bileris: statiki ýük we dinamiki ýük.● statiki ýük ...

 • Senagatda öňdebaryjy gurluşyk liniýasyny goramak

  Binany dürli görnüşli amaly ýerine ýetirmek üçin iň häzirki zaman önümçilik zeýkeş çözgütleriniň iň häzirki zaman toplumy bolan JC BuildLine bilen tupan suwlaryndan suwdan goraň.JC BuildLine dürli kepillendirilen süýşmäge çydamly wariantlar bilen gelýär we binalary goramaga kömek edýär ...

 • Lazer kesmegiň ösüşi

  Lazer kesmek, lazeri gaýtadan işlemek pudagynda iň möhüm amaly tehnologiýa.Köp aýratynlyklary sebäpli awtoulagda, rulon önümçiliginde, awiasiýa, himiýa senagatynda, ýeňil senagatda, elektrik we elektronikada, nebit we metallurgiýada we otda giňden ulanyldy ...

Biz kim

JC Pty Co., Ltd., JC-iň beýleki güýçli önümçilik bazalaryna girip bilýän zynjyr öndüriji, satuw we marketing kompaniýasydyr.Kompaniýa tupan suwlarynyň giň bukjasyny, zeýkeş ulgamlaryny, kabel çukurlaryny we kanalizasiýa ulgamlaryny hödürleýär;programmalar üçin gapaklara we beýleki önümlere giriş.Bu önümler içerki we daşarky ýaşaýyş, täjirçilik we önümçilik goşundylarynda oturdylýar.“Juncheng” söwda kompaniýasy, daşary söwdada on ýyllyk tejribesi bolan innowasiýa kärhanasydyr.Ynam esaslanýar we hil biziň işimiziň şygary bolan durmuş ugrumyzdyr.

 • factory img
 • company img