304 Poslamaýan Polatdan ýasalan Duş polunyň zeýkeşleri

Gysga düşündiriş:

Material: 304 Poslamaýan polat
Tamamlandy: Gara örtükli
Ölçegi: 6 dýuým uzynlygy, 6 dýuým ini (15 x 15 sm),
Çykyş ölçegi: 2 ”Flowokary akymyň aşaky rozetkasy (φ50 mm), ABŞ-nyň HOK HUB Drena base bazasyna laýyk gelýär
Paket: 1 x zeýkeş (PVC duş drena base bazasynyň ýokdugyna üns bermegiňizi haýyş edýäris.)
Funksiýa: Görünmeýän plitka goýmak.Gapagy agdaryň we plitkany ýerleşdiriň.Şeýle hem gara örtülen ýüzüni ulanyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

• Gara örtükli gutarnykly: bu çyzykly kafel zeýkeşiniň ajaýyp mat gara görnüşi bar, oňat dizaýn, çyzylmagy aňsat däl.

• Premium SUS 304 Poslamaýan polat: gaty metal, uzak ömri üpjün edýär;poslamaýan subutnama, poslama we posdan goraň, poslamaýar.

2

• Köp maksatly ulanylyş örtügi bilen drena In plitkasy: bir gara örtülen tekiz tarapy we bir kafel tarapy (Kafeliň galyňlygy ≤ 12mm).Aşhanada, hammamda, garaageda, ýerzeminde we hajathana we ş.m. ulanylyp bilner.

Arassalamak aňsat: çukur kafeliniň drena kit toplumyna aýrylýan saç sebedi süzgüç / duzak we açar girýär we arassalamak üçin gapagy aňsatlyk bilen çykaryp bilersiňiz.

304 Stainless Steel Square Shower Floor Drain-3

GARA GÖZ

Gara zeýkeşleri we mermer plitalary birleşdirmek ajaýyp dizaýn.

TOP MATERIAL

“Tile In Grate” ýokary hilli SUS 304 poslamaýan polatdan ýasalýar, uzak ömri üpjün edýär, ýarylmaz ýa-da syzmaz.304 Poslamaýan polat poslamaýan, şonuň üçin hammamda ulanyp boljak iň oňat materiallardan biridir, esasanam inedördül duş panelleri ýa-da zeýkeş panelleri gurmak isleseňiz.Onuň poslamaýan tebigaty ony poslamaga ukypsyz edýär, ýumşak görnüşi bolsa sabyn we gaty suw ýataklarynyň ýygnanmagynyň öňüni almaga kömek edýär.

304 Stainless Steel Square Shower Floor Drain-4
304 Stainless Steel Square Shower Floor Drain-5

DIZAYN

Topokarky gapagy aýrylýar we duşuň üstünde görünmeýän görnüş döretmek üçin kafeliňizi kabul etmek üçin niýetlenendir.Gapagy agdaryň we plitkany ýerleşdiriň.Şeýle hem poslamaýan polatdan peýdalanyp bilersiňiz.Aşhanada, hammamda, garaageda, ýerzeminde we hajathana we ş.m. ulanylyp bilner.

TILE-IN DESIGN
HAIR STRAINER BASKET

DÖWÜR GÖRNÜŞI

Saç süzgüç sebedi drenajymyz bilen gelýär, süzgüç drena withinyň içine saçy we beýleki galyndylary ýygnamak üçin turbalaryň ýapylmagynyň öňüni alýar.Iň amatly öndürijiligi saklamak üçin zerur sebet.Sebetiň dizaýny, panjarany aýyrmaga kömek edýär.Sebeti ulanmak islege bagly däl.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň