Senagat habarlary

  • Zeýkeş çukury üçin talaplar

    Açyk meýdanda goýlan zeýkeş çukurynyň pyýada ýa-da ulagyň üstüne ýük göterip biljekdigini göz öňünde tutmak hökman däl.Loadük barada aýdylanda bolsa, ony iki bölege bölüp bileris: statiki ýük we dinamiki ýük.● statiki ýük ...
    Koprak oka
  • Lazer kesmegiň ösüşi

    Lazer kesmek, lazeri gaýtadan işlemek pudagynda iň möhüm amaly tehnologiýa.Köp aýratynlyklary sebäpli awtoulagda, rulon önümçiliginde, awiasiýa, himiýa senagatynda, ýeňil senagatda, elektrik we elektronikada, nebit we metallurgiýada we otda giňden ulanyldy ...
    Koprak oka